Sprzęt komputerowy trafi do 293 uczniów z Gminy Pobiedziska

Obraz1

Rozpoczęto wydawanie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. O dokładnym terminie odbioru pracownicy urzędu będą informowali  telefonicznie.

Rodzice i opiekunowie, którzy składali wnioski grantowe w imieniu swoich dzieci, podpiszą umowę darowizny, na podstawie której dzieci staną się właścicielami przekazanego sprzętu. Uczniowie pełnoletni podpisują umowę darowizny i odbierają sprzęt samodzielnie.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach poinformują telefonicznie zainteresowanych o zaplanowanym terminie odbioru sprzętu komputerowego. Każdy obdarowany umówiony zostanie na konkretny dzień i godzinę tak, by uniknąć czekania w kolejkach. Odbiór sprzętu w budynku Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Aby odebrać sprzęt rodzice muszą przynieść ze sobą:

dowód osobisty (w celu potwierdzenia tożsamości);

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał).

W przypadku innych niż rodzice opiekunów prawnych, prosimy o zabranie odpisu postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna (oryginał do wglądu i 2 kopie).

Uczniowie pełnoletni podpisują umowę darowizny i odbierają sprzęt samodzielnie. Niezbędny do tego będzie dowód osobisty, w celu potwierdzenia tożsamości.

Jak każdy projekt unijny, ten również ma swoje szczególne wymagania. Uczniowie i uczennice muszą pozostać właścicielami otrzymanego sprzętu przez dwa lata i wykorzystywać go do celów związanych z nauką. Dodatkowo raz w roku od otrzymania, powinni składać do Urzędu informacje (oświadczenie) o posiadaniu komputera i wykorzystywaniu go zgodnie z przeznaczeniem. Oświadczenia można składać mailowo (na adres:kancelaria@pobiedziska.pl), tradycyjną pocztą lub osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.