Stan nawierzchni gruntowych

Niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zmarznięta warstwa ziemi na głębokości 15-20 cm powodują bardzo trudną sytuacją na drogach nieutwardzonych, na terenie miasta i gminy. Warunki te uniemożliwiają nam niestety podjęcie standardowych działań utrzymaniowych w zakresie nawierzchni gruntowych. Niemożliwym jest wykonywanie równań, a użycie ciężkiego sprzętu pogorszyłoby jedynie ich nie najlepszy stan. Widząc potrzebę, jak najszybszego podjęcia działań,   przyspieszyliśmy ogłoszenie przetargu na zakup kruszywa naturalnego, na ulepszenie dróg gruntowych oraz zwiększyliśmy zakres ilościowy zamawianego kruszywa w stosunku do lat poprzednich. Spodziewany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy i rozpoczęcia dostaw kruszywa, to koniec lutego 2019 roku.