STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Umowa Metropolia Poznań ZIT-5667a

12 milionów zagwarantowane na ścieżki rowerowe i zielono – niebieską infrastrukturę.

Rada Metropolii w dniu 30 czerwca br. przyjęła Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027, która została  pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego (IZ FEW 2021+).

W dniu 12.09.2023r. w obecności samorządowców, w tym Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusza Antkowiaka podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa, a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, którego przewodniczącym jest Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Ma ono na celu określenie zasad współpracy pomiędzy instytucją zarządzającą funduszami europejskimi w Wielkopolsce w latach 2021-2027 a związkiem ZIT w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Metropolia Poznań Samorząd Urząd Marszałkowski Pobiedziska

Gmina Pobiedziska otrzyma dofinansowanie na dwa projekty w trybie „zaprojektuj i wybuduj”:

  1. Adaptacja gminy Pobiedziska do zmian klimatu – rozwój terenów zielonych wraz z retencjonowaniem wód:

Zadanie obejmuje utworzenie parku miejskiego w Pobiedziskach, w ramach rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury oraz „rozszczelniania” powierzchni miasta, rewitalizację parku w Biskupicach dla wzmocnienia efektu infiltracji wód, zagospodarowanie terenów zielonych – parków stanowiących naturalny obszar retencyjny i stabilizujący mikroklimat  w Jerzykowie nad Zalewem Kowalskie, w m. Góra, w Pomarzanowice, w m. Kołata.

Tabela 1

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Pobiedziska na odcinkach:

a) od granicy gminy w m. Bugaj do Placu Piastowskiego w Jerzykowie (długość ok. 1,9 km);

b) od bezkolizyjnego przejścia podziemnego w rejonie ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach do m. Kocanowo (długość ok. 3,7 km)

Tabela 2

 Umowa Metropolia Poznań ZIT-5591a

Umowa Metropolia Poznań ZIT-5667Umowa Metropolia Poznań ZIT-5691Umowa Metropolia Poznań ZIT-5599Umowa Metropolia Poznań ZIT-5654