Stwórz prezentację pod tytułem „Chrzest Polski”

plakat2konkursprezentacja

Fundacja „Słowo” ogłasza  konkurs na najciekawszą  prezentacje multimedialną  pod tytułem „Chrzest Polski”. Celem konkursu jest:

– promocja Święta Chrztu Polski jako nowego, ważnego święta;

– wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia,

– propagowanie treści patriotycznych i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,

– rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno-oświatowych od 14 do 19 roku życia. Prace wykonane jako prezentacje multimedialne mają w swojej tematyce nawiązywać do wydarzeń dotyczących historii Polski związanych z Chrztem Polski.

Warunki uczestnictwa:

– dokładne zapoznanie się z Regulaminem II Ogólnopolskiego Konkursu na prezentację multimedialną pod tytułem „Chrzest Polski”,

– nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą przez formularz zawarty na stronie http://swietochrztu.pl/konkurs/ do 31.10.2021 r.

Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania:

– być wykonana w programie Power Point bądź w programie Impress i zapisana w formacie video;

– zostać opublikowana na kanale YouTube jako film niepubliczny/prywatny (zapewniający dostęp osobie, która posiada link)

– tytuł filmu powinien zawierać formułę „II Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną Chrzest Polski, w opisie filmu należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła wraz z miejscowością;

– zawierać od 15 do 30 slajdów (czas prezentacji 10-15 min.);

– zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna; – zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

Kryteria oceny:

– zgodność treści z tematyką konkursu, – pomysłowość,

– oryginalność,

– nowatorskie spojrzenie na historię,

– walory artystyczne,

– poprawność techniczna i merytoryczna,

– dobór treści.

Organizator: Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego 3.

Osoba do kontaktu: Wioleta Żurawska, tel. 500784744 e-mail: biuro@fundacjaslowo.pl