Rolnicy ! Nie odkładajmy obowiązku spisania się

Spis Rolny Baner-PSR2020-Social-media

Informujemy, że zgodnie z zapisami w ustawie o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 respondent ma obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu i dotyczy to zarówno metody wywiadu telefonicznego jak i wywiadu bezpośredniego. Jeżeli respondent odmawia podania informacji rachmistrzowi, wówczas rachmistrz zaznacza odmowę, nawet jeśli respondent deklaruje samospis w terminie późniejszym.

Odmowa zastaje zarejestrowana w systemie zbierania danych i w przypadku nie dokonania samospisu skutkować będzie podjęciem kroków prawnych przewidzianych w ustawie.

Art. 8.1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

  1. użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej 22 279 99 99 , nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Art. 8c.1. Obowiązek  przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art. 8 a ust. 1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego  w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

  1. użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  2. przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Wobec powyższego prosimy o nie odkładanie obowiązku spisania się wybierając jedną z trzech metod spisu.