Szanowni Rolnicy

Na podstawie uzyskanych danych dotyczących raportowania suszy na terenie Gminy Pobiedziska informujemy, że susza objęła również uprawy położone na gruntach kategorii II (klasa V bonitacji gleb). Zatem prosimy rolników o niezwłoczne składanie wniosków o oszacowanie szkód przez Komisję Gminną. Jeszcze raz informujemy, że wnioski znajdują się u sołtysów oraz w Urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta oraz w p. 318, III piętro.

Prosimy o dokładne przeczytanie wniosku przed jego wypełnieniem, braki we wniosku spowodują ponowne wezwanie do Urzędu i wydłużenie terminu szacowania szkód.

Wypełnione wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta- wniosek susza