Transport publiczny z Gminą Łubowo

006f898c516a16266a478c0f7a64ac21

Burmistrz Ireneusz Antkowiak oraz Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski podpisali umowę o komunikacji autobusowej między Wierzycami a Pobiedziskami. Autobus linii komunikacyjnej nr 476 ( rozkład jazdy na http://www.pobiedziska.pl/wp-content/uploads/…/09/476-II.pdf) będzie kursował na trasie Pobiedziska Szkoła – Pobiedziska Dworzec/ Węzeł Przesiadkowy – Gołuń – Wierzyce – Wagowo – Kociałkowa Górka – Pobiedziska Dworzec/Węzeł Przesiadkowy, w części dotyczącej Gminy Łubowo. http://tv.gniezno.pl/…/wierzyce_odzyskaly_polaczenie_z_pobi…

Umowa jest porozumieniem międzygminnym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  na dokonanie zmiany w ramach zrealizowanego projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”.