Trzeci otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu profilaktyki

Trwa nabór ofert w Trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Ostateczny termin składania ofert przez zainteresowane podmioty upływa 2 października 2020 r.

Więcej: https://bip.pobiedziska.pl/a,47881,ogloszenie-trzeciego-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-zdrowia-publicznego-okre.html