TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

KRUS OK

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji w 2024 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń z Kasy.

Turnusy rehabilitacyjne prowadzone są dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu oraz dla dzieci z chorobami układu oddechowego.

Zakwalifikowane na turnus mogą być dzieci urodzone w latach 2009-2017.

Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie , co najmniej rok.

Dzieci uczestniczące w turnusach są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni i są bezpłatne.

Terminy turnusów:

CRR w Szklarskiej Porębie od 02.07-22.07.2024 r. – schorzenia związane z układem oddechowym.

CRR w Jedlcu od 29.07.- 18.08 2024 r.- schorzenia związane z układem ruchu.

Komplet dokumentów niezbędnych do skierowania  i zakwalifikowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest dostępny w Oddziale Regionalnym KRUS w  Poznaniu.

Szczegółowe informacje i kontakt pod numerami telefonów: 61 8512281 lub 61 8512257