Turystyka Rowerowa w Gminie Pobiedziska

Obraz1

W dniu 24 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie dotyczące Turystyki Rowerowej w Gminie Pobiedziska zainicjowane przez Burmistrza Ireneusza Antkowiaka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Pobiedziskiego Klubu Rowerowego, będącego oficjalną sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Jakub Waligóra. W rozmowie poruszono kwestię funkcjonowania klubu oraz dotychczasowego stanu turystyki rowerowej w naszej gminie, w tym organizowanych rajdów, a także nakreślono ramy współpracy na przyszłość. Było to kolejne po Pobiedziskim Klubie Tenisowym oraz Huraganie Pobiedziska spotkanie, mające na celu zoptymalizowanie współpracy pomiędzy samorządem gminnym oraz lokalnymi klubami i sekcjami sportowymi.