Uchwała w sprawie ustanowienia Użytku Ekologicznego „Łąki Królewskie” podjęta

DCIM100MEDIADJI_0286.JPG

W dniu 21 marca br. Rada Miejska Gminy Pobiedziska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Użytku Ekologicznego „Łąki Królewskie”. Użytek jest zlokalizowany na terenie działek nr 14/2, 16/2, 52, 53, 54/2 oraz na części działki nr 271 obręb Kociałkowa Górka, a jego powierzchnia wynosi 29,6304 ha. Szczególnym celem ochrony jest zachowanie miejsc będących miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków zwierząt takich jak: ptaki wodno-błotne, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina bombina oraz bóbr Castor fiber.

Zakres czynnej ochrony obejmuje utrzymanie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych zapewniającego tworzenie się rozlewisk, przynajmniej w okresie od początku marca do końca czerwca.

DCIM100MEDIADJI_0286.JPG Łąki Królewskie (ptaki)