Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach nieczynny od 9 do 16 listopada br.

b1

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wśród 15% pracowników Urzędu (stan na 06 listopada 2020 r.) stwierdzono pozytywny wynik na obecność COVID – 19, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pozytywnie rekomenduje zamknięcie Urzędu Miasta i Gminy  w Pobiedziskach od 9 listopada do 16 listopada br. włącznie. Z uwagi na możliwy kontakt z osobą chorą na COVID-19 część pracowników Urzędu  została objęta kwarantanną, a pozostali zostali skierowani na pracę zdalną. Zamknięcie budynku Urzędu pozwoli na przerwanie łańcucha epidemicznego. Robimy to w trosce o zdrowie pracowników i mieszkańców gminy.

Rejestracja aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów od 7 listopada br. została przekazana do Urzędu Gminy Łubowo,

Bezpośredni telefon do  pracownika Urzędu Gminy Łubowo: (61) 427-59-24 w godzinach pracy urzędu.

Dane adresowe: Urząd Gminy Łubowo 62-260 Łubowo 1

KASA w urzędzie będzie nieczynna

Należności wpłacane do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach można dokonywać przelewem.
Konto bankowe Gminy Pobiedziska – 41 1020 4027 0000 1102 1108 0050 lub konto bankowe wskazane na decyzjach podatkowych

 W sprawach pilnych – telefony kontaktowe do pracowników Gminy Pobiedziska:

Dyrektor Wydziału Rozwoju 795 422 379 

bartosz.kistowski@pobiedziska.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju/

Kierownik Ref. Ochrony Środowiska 606 348 459

os@pobiedziska.pl

Ref. Inwestycji i Planowania Przestrzennego 784 779 604 mikolaj.mikolajczak@pobiedziska.pl

Zarządzanie kryzysowe i ochrona p. poż. 606 346 659

oc@pobiedziska.pl

Prosimy  kontaktować się w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek – 8.30 – 16.30

Wtorek – piątek – 7.30 – 15.30

Będzie funkcjonować:  skrzynka e-puap – Skrzynka e-PUAP/Pobiedziska/skrytka

Jednocześnie informujemy, że Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (znajdująca się w budynku Urzędu) również będzie nieczynna- Komunikat Starosty nr 27

O zmianach w pracy Urzędu będziemy Państwa informować na bieżąco.


Sekretarz Gminy/Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
Artur Ostatkiewicz