Urząd Skarbowy przypomina przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniali w 2019 r. osoby fizyczne, muszą sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Na przesłanie ich do urzędu skarbowego mają czas do 31 stycznia 2020 r.

 

Więcej pod  poniżej zamieszczonym linkiem

notatka prasowa – PIT11 – styczeń 2020