UWAGA ! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODPADY!

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zdjęcie wyróżniające
1. Termin opłaty za odbiór odpadów za styczeń i luty został wydłużony do 15 marca 2022 roku.
2. Przy dokonywaniu płatności należy zaznaczyć, że ADRESATEM OPŁATY jest GMINA POBIEDZISKA, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska.
3. Wysokość opłaty wynosi 28 zł na miesiąc od osoby.
4. Pisma o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego są sukcesywnie generowane i dostarczane bezpośrednio przez sołtysów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz tradycyjną drogą pocztową.