Warsztaty dla podmiotów korzystających ze środowiska

Urząd Marszałkowski

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w warsztatach o  tematyce:

  • 27 lutego 2024 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 – Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • 28 lutego 2024 r. od godz. 8.30 do godz. 11.30 – Sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Podczas warsztatów zostaną omówione najnowsze regulacje prawne w ww. zakresie. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska, będących w kompetencjach marszałka.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie on-line poprzez platformę zoom.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ilość użytkowników ograniczona, decyduje kolejność dołączenia do spotkania.

Link do spotkania – Opłaty za korzystanie ze środowiskahttps://zoom.us/webinar/register/WN_Z-GPtLIQS-iCKKNKntoiLg

Link do spotkania  – Sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO): https://zoom.us/webinar/register/WN_2Vxl8Q-aQ068gamfJBt7Ag