„Wielkopolska potrafimy, chcemy, jesteśmy.”

DSC_8288

Przedszkole „Wesołe Skrzaty” od wielu lat organizuje uroczystości z okazji pożegnania dzieci kończących edukacje w Przedszkolu. W roku szkolnym 2017/2018 uroczystość pożegnania dzieci 7-letnich, obchodzona była 9 czerwca pod hasłem „Wielkopolska potrafimy, chcemy, jesteśmy.”
Rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do wspólnego okazywania radości życia w niepodległej Polsce. Podczas uroczystości, każda z występujących grup dzieci przedstawiła program artystyczny nawiązujący do hasła przewodniego.
Przedstawienie rozpoczęła grupa I, która swoim występem „przeniosła” widzów w czasy piastowskich początków pracowitości i precyzji na wielkopolskiej ziemi. Waleczność i wytrwałość narodu polskiego, w czasach mrocznej niewoli, uczyniła treścią swojego występu grupa VI. Radość z odzyskanej niepodległości i gościnność wielkopolskiej ziemi, stały się motywem przewodnim występu grupy XI. Gospodarność i rozwój wielkopolskiej ziemi, ukazała w swoim przedstawieniu grupa IX. Podsumowaniem historycznej podróży po Wielkopolsce, jest przedstawienie grupy VIII, która podkreśliła otwartość, nowoczesność i sukces naszego regionu.

DSC_8074 DSC_8076 DSC_8079 DSC_8080 DSC_8083 DSC_8100 DSC_8102 DSC_8104 DSC_8105 DSC_8106 DSC_8107 DSC_8108 DSC_8110 DSC_8111 DSC_8112 DSC_8114 DSC_8118 DSC_8120 DSC_8121 DSC_8124 DSC_8125 DSC_8126 DSC_8128 DSC_8130 DSC_8131 DSC_8133 DSC_8135 DSC_8136 DSC_8137 DSC_8142 DSC_8143 DSC_8146 DSC_8148 DSC_8156 DSC_8157 DSC_8162 DSC_8163 DSC_8164 DSC_8165 DSC_8169 DSC_8170 DSC_8171 DSC_8174 DSC_8175 DSC_8176 DSC_8181 DSC_8183 DSC_8186 DSC_8187 DSC_8188 DSC_8190 DSC_8201 DSC_8202 DSC_8204 DSC_8205 DSC_8213 DSC_8214 DSC_8217 DSC_8218 DSC_8223 DSC_8238 DSC_8244 DSC_8246 DSC_8250 DSC_8253 DSC_8254 DSC_8260 DSC_8263 DSC_8265 DSC_8269 DSC_8275 DSC_8279 DSC_8282 DSC_8288 DSC_8296 DSC_8298 DSC_8299 DSC_8302 DSC_8318