Właścicielu działki rekreacyjnej!

grafika

Sprawdź, co należy zrobić z odpadami wielkogabarytowymi i zużytymi oponami. Przypominamy, że od 1 września 2020 roku zmieniły się zasady dotyczące odbioru odpadów – odpady wystawkowe nie są odbierane z nieruchomości rekreacyjnych i dlatego należy je samodzielnie oddać do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Jakie odpady możesz oddać do PSZOK?

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej,
  • zużyte opony z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi: 4 opony na rok w 2020 roku, 8 opon na rok od 2021 roku, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

To nie wszystkie odpady, jakie możesz oddać do PSZOK – pełną listę znajdziesz na https://bit.ly/3foBlla

Wykaz funkcjonujących PSZOK na terenie ZM GOAP znajdziesz tutaj: https://bit.ly/35PiTit