Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – grant PPGR

indeks

Gmina Pobiedziska  ogłasza nabór  wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Łączny budżet programu to 80 mln złotych.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  1. a)     sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
  2. b)     ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
  3. c)     usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Kwota dofinansowania do jednego zestawu ma wynieść maksymalnie 3,5 tys. złotych.

Informacje dodatkowe:

  • szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
  • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
  • dokumenty należy składać łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Aby móc skorzystać z grantu należy pobrać właściwe oświadczenie, informację o wnioskowanym sprzęcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska do dnia: 25 października 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Dokumenty do pobrania:
– informacja o rodzaju sprzętu,
– oświadczenie dla rodzica,
– oświadczenie dla ucznia,
– zgoda na przetwarzanie danych

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię.

Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku: tel.:  +48 42 631 21 05, e-mail: granty.ppgr@cppc.gov.pl

Obraz1