Wycinka drzew przy dworcu PKP

1838933-drzewo-scinanie-drzewa-wycinka-657-323

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach informuje, że wycinka drzew przy dworcu PKP w Pobiedziskach wykonywana jest na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 29.05.2018r., wydanej na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu.

Urząd nie otrzymał wcześniej informacji o wydanej decyzji i planowanej wycince drzew. Po interwencji pracowników Referatu Ochrony Środowiska w dniu 05.12.2018r. (kiedy zauważono rozpoczęcie przedmiotowych prac), Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu na prośbę Urzędu, przesłał pocztą elektroniczną skan ww. decyzji. Decyzja Starosty Poznańskiego zezwala na usunięcie 13 szt. drzew. (gat. kasztan zwyczajny – 8 szt., gat. lipa drobnolistna – 2 szt., gat. klon jawor – 3 szt.). Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu (Pan Roman Graczyk, tel.: 8410 765).