wycinka drzew w rejonie ul. Leśnej w Pobiedziskach Letnisku

Nadleśnictwo Czerniejewo uprzejmie informuje, iż w trybie pilnym będą przeprowadzane prace z zakresu usuwania drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi przy ul. Leśnej w Pobiedziskach (w załączeniu szkic sytuacyjny). Drzewa niebezpieczne znajdują się na gruncie administrowanym przez nadleśnictwo. Wycinka drzew niebezpiecznych planowana jest w dniu 16.02.2023 r. Nadleśnictwo, ze względów bezpieczeństwa, na własny koszt zleci firmie zewnętrznej (posiadającej stosowne uprawnienia) kierowanie ruchem na drodze publicznej podczas trwania prac usuwania drzew niebezpiecznych. Nadleśnictwo dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, które wystąpią w trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac.

Pismo z nadleśnictwa i mapa obszaru objętego wycinką w załączniku