Śpiewy historyczne Pobiedziska

Data/Czas
20 września 2018 - 21 września 2018 16:30 - 19:30

Lokalizacja
Pobiedziski Ośrodek Kultury

Wczytuję mapę...

spiewy pobiedziska_fb

HALO MŁODZIEŻ!
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach z cyklu Śpiewy historyczne w ramach Projektu Off Opera 2018! Podczas dwóch tygodni w Pobiedziskach realizowane będą warsztaty etnografii dźwięku, scenariopisarskie i teatralne. Efektem warsztatów będzie widowisko teatralno-muzyczne!
Warsztaty Śpiewy historyczne to cykl działań warsztatowych inspirowany utworami do słów Juliana Ursyna Niemcewicza powstałych na przełomie XVIII i XIX wieku. Pieśni konstruują muzyczno-literacką narrację dotyczącą kształtowania się wspólnoty narodowej Polski. Szukając inspiracji w tekstach sprzed ponad dwustu lat, samodzielnie stworzymy własną muzyczno-teatralną narrację dotyczącą naszego miejsca zamieszkania. Projekt Śpiewy historyczne składa się z trzech, połączonych ze sobą części:

WARSZTATY Z ZAKRESU ETNOGRAFII DŹWIĘKU
Pierwszy etap stanowić będą warsztaty z zakresu etnografii dźwięku, podczas których poznamy podstawy teoretyczne oraz zastosujemy w praktyce dwie metody badań zaczerpniętych z dziedzin etnografii i antropologii: badania terenowe, oraz field recording. Warsztat będzie się odbywał głównie w terenie, w miejscowości Pobiedziska. Przy pomocy zarówno profesjonalnego sprzętu, jak i dostępnych wszystkim urządzeń, czyli smartfonów i słuchawek będziemy zbierać wypowiedzi i wspomnienia ludzi na temat okolicy, w której mieszkamy, a także będziemy nagrywać dźwięki, które nas otaczają i które tworzą audiosferę Pobiedzisk.

Prowadząca warsztaty:
dr Agata Stanisz – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą Współczesną Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.
Terminy warsztatów:
12.09.2018, godz. 16:30-20:00
14.09.2018, godz. 16:30-20:00

Materiał dźwiękowy zebrany podczas warsztatów stanie się podstawą dla kompozycji elektroakustycznej – utworu muzycznego. Kompozycję zaprojektują Ewelina Chatłas oraz Karol Majerowski.

WARSZTATY SCENOPISARSKIE
Materiał zebrany podczas warsztatów antropologiczno-dźwiękowych stanie się podstawą do tworzenia scenariuszy oraz tekstów scenicznych. Uczestnicy warsztatów podczas trzech intensywnych dni stworzą utwory literackie inspirowane dźwiękami swojej najbliższej okolicy. Na zajęciach warsztatowicze nauczą się jak tworzyć ciekawą opowieść, a także poznają zasady zawodowego scenariopisarstwa. poprowadzi Dominika Khalil.

Prowadząca warsztaty:
Dominika Khalil – scenarzystka, filmoznawca, medioznawca. Obecnie studentka scenariopisarstwa w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Terminy warsztatów:
17-19.09.2019, godz. 16:30-19:30

WARSZTATY TEATRALNE
Kolejnym etapem działania będą warsztaty teatralne, na których wypracowany wcześniej materiał – ścieżka dźwiękowa oraz scenariusz – zostanie wykorzystany do stworzenia autorskiej etiudy teatralnej, opowiadającej historię najbliższej okolicy z perspektywy młodych ludzi. Warsztaty obejmować będą m.in. pracę ze scenariuszem, partnerowanie sceniczne, animację przedmiotu, elementarne zadania aktorskie. Efektem warsztatów, które poprowadzi Daniel Stachuła, będzie etiuda teatralna | widowisko teatralno-muzyczne | instalacja performatywna.

Prowadzący warsztaty:
Daniel Stachuła – pedagog teatru, teatrolog, filolog, operolog, doktorant w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM. Prezes Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury. Współtworzy Projekt Off Opera. Prowadzi warsztaty teatralne dla uczniów i studentów. Współpracuje z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (OPERAcja_ szkoła, 2018) Operą Bałtycką w Gdańsku (Teraz Moniuszko!, 2017) oraz Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (Teatroteka Szkolna, 2017; Pedagogika teatru w klasie, 2017; Lato w teatrze, 2018). Uczestnik programu Liderzy Teatroteki Szkolnej w latach 2016-2017. Jako reżyser zadebiutował w 2016 roku na dużej scenie poznańskiego Teatru Wielkiego, realizując operę Henry’ego Purcella Dydona i Eneasz. Współtworzył spektakle: Pomiędzy (2014), Antreprener w kłopotach (2015), Dydona i Eneasz (2016), Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela (2017). Nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Debiut Roku (2016). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (2016), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). W ramach projektu Off Opera 2018, koordynuje cykl warsztatów Śpiewy historyczne oraz prowadzi warsztaty teatralne.

Terminy warsztatów:
20-21.09.2018, godz. 16:30-19:30
24-28.09.2018, godz. 16:30-19:30

FINAŁ PROJEKTU – multimedialny pokaz pracy warsztatowej – odbędzie się 29 września 2018 roku w Pobiedziskim Ośrodku Kultury.
Efekty warsztatów zostaną wydane w formie broszury edukacyjnej, zawierającej scenariusze, sceny dramatyczne, teksty programowe oraz fotografie z przeprowadzonych warsztatów.

Zapisy na warsztaty w Pobiedziskim Ośrodku Kultury:
• tel. 509422918
• e-mail: mileckaj@wp.pl
Liczba uczestników warsztatów ograniczona!

„Projekt Off Opera 2018 – program edukacyjny” został