WYDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH DO 15.03.2022 r. ZA STYCZEŃ i LUTY 2022 r.

Nowe indywidualne numery kont za gospodarowanie odpadami zdjęcie wyróżniające

 Informujemy,  że w chwili obecnej przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska zmieniający uchwałę nr XLIII/383/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie terminu płatności za miesiąc styczeń i luty  br.  – wydłużeniu ulegnie termin płatności do dnia 15.03.2022 r.
Zmiana uchwały spowodowana jest:
– reorganizacją w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami tj. przejęciem obowiązków od ZM GOAP przez Gminę Pobiedziska,
-wydłużeniem procedury wyłonienia wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Pobiedziska (konieczność przeprowadzenia dwóch procedur przetargowych) i podpisanie umowy z dniem 31.12.2021r.,
– zmianą banku obsługującego Gminę Pobiedziska od dnia 01.01.2022 r. na Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach.
Pisma o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego są sukcesywnie generowane i dostarczane bezpośrednio przez sołtysów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz tradycyjną drogą pocztową.