Wyniki badania jezior

j. Biezdruszko lipiec

Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na zlecenie Gminy Pobiedziska w dniu 1 lipca 2024r. pobrało próby wody w  jeziorach.

Wyniki analiz wykazały, że woda w jeziorach: Brzostek, Dębiniec, j. „prawe” w Biskupicach, Zalew Kowalskie, Jerzyńskie, Wronczyńskie (dwa punktu poboru), Stęszewskie oraz Tuczno, odpowiada wymaganiom wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

UWAGA: ww. jeziora nie stanowią kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, określonych w ustawie Prawo wodne.

Ocena bieżąca jakości wody z kąpielisk – Kąpielisko nad jeziorem Biezdruchowo w gminie Pobiedziska (17 czerwca 2024r.)