Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym-2019 – link