Wyniki otwartych konkursów ofert

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 2019  – link

2. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 2019 – link