Wywóz odpadów

HEMAR2

Przypominamy, że w związku z dwoma ustawowo wolnymi dniami przypadającymi w jednym tygodniu zgodnie  z harmonogramami wywozu odpadów komunalnych:
-wywóz odpadów przypadający  w poniedziałek  dnia – 29.04.2024 r. będzie realizowany przed tym dniem tj. w sobotę 27.04.2024 r.;

-wywóz odpadów przypadający we wtorek – dnia 30.04.2024 r. będzie realizowany przed tym dniem tj. w poniedziałek 29.04.2024 r.;

-wywóz odpadów przypadający  w środę – dnia 01.05.2024 r. będzie realizowany przed tym dniem tj. we wtorek 30.04.2024 r.;

– wywóz odpadów przypadający  w czwartek tj. 02.05.2024 r. będzie realizowany w tym dniu tj. 02.05.2024 r.;

– wywóz odpadów przypadający w piątek tj. 03.05.2024 r. będzie realizowany po tym terminie tj. w sobotę 04.05.2024 r.