XXX Bieg Jagiełły

medal-Bieg-Jagiełły-poprawka

Dwie szczęśliwe siódemki i jubileuszowa trzydziestka to liczby tegorocznego Biegu Jagiełły Tip Topol Półmaraton Pobiedziska.

Bieg odbędzie się w niedzielę 7 lipca 2019 roku. Wystartuje o godzinie 10:00 sprzed budynku SP w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej 23. Tam też zlokalizowano metę i biuro zawodów. Atestowana trasa o długości 21,087 km, uznawana za najtrudniejszą w Wielkopolsce, wiedzie przez lasy i pola Parku Krajobrazowego Promno. Jubileuszowej edycji biegu patronuje sylwetka Zawiszy Czarnego, którego wizerunek odlano na medalach. Regulamin jest dostępny na stronie www.polmaraton.pobiedziska.pl. Bieg Jagiełły zaliczany jest do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2019.

UWAGA! Cała trasa, od Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej, przez drogę powiatową nr 2486P przez Kapalicę, aż do miejscowości Kociałkowa Górka, w której zorganizowany zostanie punkt nawrotny na biegu, zostanie całkowicie wyłączona z ruchu drogowego w godzinach od 9:00 do 14:00. Nie będzie możliwy wjazd na trasę biegu z dróg publicznych oraz dróg gruntowych, a także z prywatnych posesji, firm, instytucji i parkingów na całej długości trasy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na każdej bramie wjazdowej znajdującej się na trasie biegu rozwieszona będzie biało czerwona taśma ostrzegawcza. Apelujemy o niepozostawianie zaparkowanych samochodów na trasie biegu.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zaplanowanie ewentualnych wyjazdów oraz o zastosowanie się do poleceń służb porządkowych.