Zamówienia publiczne – platforma zakupowa

Informujemy, że Gmina Pobiedziska prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130 000,00 zł, z wykorzystaniem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/pobiedziska, obecnie prowadzone są postępowania pn.:

  • „Przebudowa i utrzymanie dróg gminnych w gminie Pobiedziska w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego „
  • „Budowa łącznika między rotundą a budynkiem Urzędu Gminy Pobiedziska”

 

  • Obraz2Obraz5