Zapotrzebowanie na węgiel

84a9b447599b9c7904b2b06a35ab1ff6,860,0,0,0

 W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, informuje mieszkańców Gminy Pobiedziska o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel.

Zgodnie z ustawą cena węgla wyniesie 2 000.00 zł brutto za tonę.

Zgłoszenia są przyjmowane tylko do 31 października br.

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Pobiedziska na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

Informacje:

– imię nazwisko

– Pesel

– adres

– telefon kontaktowy

–  e-mail

– rodzaj węgla jakim mieszkańcy opalają :  groszek albo orzech

– ilość – maksymalnie  1,5 tony – do 31 grudnia 2022 r.

           – maksymalnie  1,5 tony  – po  1 stycznia  2023 r.

można przekazać:

– telefonicznie  w godz. 7:30 – 14:30 tel. 618 177 074

– mailowo : na adres sekretariat@zk-pobiedziska.pl ,

– osobiście w budynku Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58 w godz. 7:30 – 14:00