ZARZĄDZENIE NR VIII/57/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POBIEDZISKA

ZARZĄDZENIE NR VIII/57/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POBIEDZISKA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w zarządzeniu nr VIII/42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Pobiedziska w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. link