Złóż wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 

zwrotVAT

Od dzisiaj, 3 sierpnia do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wnioski należy złożyć u wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu rolnika lub współposiadaniu. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie. Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 – 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. W 2020 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.