Zmiany w systemie IRZ – szkolenie

ARIMR logo

W związku z nową ustawą o identyfikacji i rejestracji zwierząt powstała konieczność rozszerzenia komputerowej bazy danych prowadzonej przez  ARiMR o nowe rodzaje działalności. Np.  obecna nazwa „siedziby stada” to  jeden z typów rejestrowanej działalności na podstawie nowych przepisów ustawy o IRZ.

Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, którzy do dnia 6 stycznia 2024 r. są zobowiązani  do uzupełnienia aplikacji  IRZ plus  w przypadku gatunku bydło , owce, i kozy- o „opis systemu utrzymania bydła , owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie – o  „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymania świń w siedzibie stada” organizujemy wspólnie z ODR  oraz Firmą De Heus ( której przedstawiciele omówią tematy żywienia bydła a współpracujący z Firmą lekarz weterynarii przedstawi temat chorób krów mlecznych, zapobiegania i leczenia) w dniu 5 grudnia 2024. o godz. 10 00 w sali  w Latalicach szkolenie na temat:

  1. „ Aktualizacja danych na temat siedziby stad w systemie IRZ plus.”,
  2. „Choroby krów, zapobieganie i leczenie”,
  3. „Żywienie bydła mlecznego i opasowego”.

Zgłoszenie  uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy do dnia 30 listopada 2023 r.  tel. 61 8977 108, e-mail:helena.jankowska@pobiedziska.pl