ZMIANY W SYSTEMIE SZACOWANIA STRAT W UPRAWACH ROLNYCH W 2021 R.

1920x810

Szacowanie strat w uprawach polowych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 roku uległo zmianie. Wnioski o oszacowanie strat w uprawach polowych spowodowanych wystąpieniem suszy rolnicy  mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji, czyli z własnego Profilu Zaufanego.

Rolnik, korzystając z własnego Profilu Zaufanego określa w aplikacji:

  1. zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie,
  2. podaje dane dotyczące liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
  3. podaje dane o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku powstania szkód.

Rolnicy maja prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez  System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym, jednak nie później  niż do dnia 15 października. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Wprowadzone przez rolnika dane są w aplikacji automatycznie weryfikowane z danymi:

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. danymi z e-Wniosku Plus oraz z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w zakresie liczby zwierząt wpisanych do Portalu IRZplus,

– Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w zakresie zasięgu i procentowych strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę wynikających z prowadzonego przez IUNG Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

W przypadku gdy rolnik we wniosku o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy poda procentową wysokość strat w poszczególnych uprawach wyższą niż wysokość ustaloną  prze IUNG – do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się dane w tym zakresie ustalone przez IUNG wynikające z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszczególnych upraw uwzględniane są dwa czynniki:

  1. warunki pogodowe,
  2. podatność gleb na suszę.

Dane pozyskiwane z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej przenoszone są do publicznej aplikacji „Zgłoś  szkodę rolniczą” w celu weryfikacji zakresu suszy i wysokości strat w uprawach określonych samodzielnie przez producentów rolnych przy wypełnianiu tej aplikacji.

W przypadku gdy szkody nie przekraczają 30% rolnik otrzymuje informację o odrzuceniu wniosku o  oszacowanie strat wraz kalkulacją, w której przedstawione są wyliczenia. Zarówno protokół jak i informacja są przedstawione rolnikowi w aplikacji w oknie „status prawny”.

Na podstawie danych z Systemu Monitoringu Suszy, aktualnie na terenie gminy Pobiedziska zagrożone są uprawy zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku,  krzewów owocowych i roślin strączkowych uprawianych na gruntach kategorii I  – gleby bardzo lekkie (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) oraz uprawa rzepaku na gruntach kategorii II –  gleba lekka(piasek gliniast5y lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty).