Zostaw swój podatek w naszej Gminie!

zostaw podatek 01

Drogi Mieszkańcu!

Jeśli mieszkasz w naszej Gminie, ale nie jesteś tu na stałe zameldowany i nie rozliczyłeś się jeszcze z Urzędem Skarbowym,  proszę przeczytaj poniższe informacje.

Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie naszej Gminy na koniec grudnia 2020r. wynosiła 19.179. Szacuje się, że wciąż mieszka  wielu niezameldowanych mieszkańców, a podatki, które płacą zasilają budżety innych samorządów.

Gdyby te osoby zameldowały się w naszej gminie lub złożyły swój PIT zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania, budżet Gminy Pobiedziska  mógłby wzrosnąć. Dzięki takiej postawie będziecie mieli Państwo wraz z innymi mieszkańcami Gminy Pobiedziska – wpływ na wysokość dochodów budżetu, a tym samym  na jeszcze intensywniejszy rozwój naszej Gminy.

Przypominamy, że pieniądze z podatku dochodowego trafiają  prawie w 40% do budżetu Gminy, w której Państwo są zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania. Wskazanie miejsca zamieszkania nie wymaga zmiany zameldowania, żadnych opłat ani zmiany dokumentów.

Jak to zrobić bez meldunku? –  Pamiętajmy , aby zaktualizować dane o miejscu swojego faktycznego  zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym (formularz aktualizacyjny ZAP-3). Wypełnienie formularza jest proste i nic nie kosztuje. Zgłoszenie aktualizacyjne to tylko jeden dokument. Wskazanie miejsca zamieszkania nie wymaga zmiany zameldowania, żadnych opłat ani zmiany dokumentów. Co ważne możesz go wysłać razem z rocznym zeznaniem podatkowym  PIT.

Jeśli nie jesteś jeszcze zameldowany, a budżet gminny leży Ci na sercu, wykonaj 3 proste kroki, a część podatku dochodowego trafi do budżetu naszej gminy:

  1. wskaż w zeznaniu rocznym, jako miejsce zamieszkania: Gminę Pobiedziska, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Poznaniu,
  2. wypełnij zgłoszenie aktualizacyjne w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołącz je do zeznania,
  3. prześlij lub dostarcz osobiście zeznanie roczne wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80, 61 – 501 Poznań.

 Płać podatki w naszej Gminie, wspieraj okolicę, w której mieszkasz!

zostaw podatek 02