Racjonalne gospodarowanie wodą

unnamed
Drodzy Mieszkańcy Gminy Pobiedziska !
Zwracamy się z ogromną prośbą o racjonalne zużycie wody.
Zalecamy podlewanie ogródków w godzinach wieczornych i nocnych tj. od 22:00 – 05:00.
Naszym celem jest realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla dobra Mieszkańców.
Potrzebne jest współdziałanie, gdyż tylko mądre i świadome podejście do problemu każdego z nas pozwoli racjonalnie wykorzystać wodę.