16 sierpnia br. rusza nabór wniosków

WFOS

Program „PIECYK – 2017″ na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych

 16 sierpnia br. rusza nabór wniosków

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”, w Sali Sesyjnej zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, które otworzył zastępca Burmistrza Zbigniew Zastrożny. Doradca Kinga Świtalska z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawiła  zasady  finansowania  i sposób składania dokumentów na wymianę źródła ciepła.

Prezentacja do pobrania.

Wzory dokumentów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl w dniu ogłoszenia naboru, tj. 16 sierpnia 2017 r. o godz. 8.00.

Lista plików do pobrania

  1. Regulamin naboru w ramach Programu Priorytetowego – Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych – Program „PIECYK – 2017”.
  2. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w naborze wniosków o pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego – Wymiana na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych  – Program „PIECYK – 2017”.

O  wykorzystaniu pelletu w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej, powiedział Robert Rogosz z Centrum Ogrzewania Pelletowego Sp. z o.o. Przybliżył Mieszkańcom korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające ze stosowania paliw z biomasy oraz techniczne aspekty kotłów wykorzystujących to paliwo.