Statystyki

Liczba miejscowości
ogółem – 56
Ilość miast 1
Ilość wsi 55
w tym 22 sołeckich i 1 osiedle

Ludność gminy
liczba mieszkańców – zameldowanych na pobyt stały – 19 226 osób,
zameldowani na pobyt czasowy – 211 osób
stan na dzień 29.02.2021r.

Powierzchnia
ogółem -189 km2
miasto – 10 km2
gmina – 179 km2
Powierzchnia lasów: 4647 ha
Liczba jezior : 25 i ok. 250 oczek wodnych
parki krajobrazowe: 3

Gęstość zaludnienia
ogółem – 101,7 osoby/km2
miasto – 863 osoby/km2
gmina – 51 osoby/km2

Długość dróg
krajowych – 14,5 km
wojewódzkich – 3,0 km
powiatowych – 73 km
gminnych – 122 km

Liczba gospodarstw rolnych: 368

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ok. 2100

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: 216 (stan na 06.2020 wg danych PUP)

Pomoc medyczna:
Ośrodki zdrowia: 3
Apteki: 7

Komisariat Policji: 1
System monitoringu wizyjnego

Placówki oświatowe:

żłobki – 4
przedszkola publiczne: 6,

w tym

samorządowe – 2

niesamorządowe – 4,
niepubliczne- 3,
szkoły podstawowe: 7

w tym:

publiczne – 6

niepubliczna – 1
szkoły ponadpodstawowe: 1

Banki : 5

Odległość: km
Do Poznania – ważnego rynku zbytu 25
Do drogi międzynarodowej A2 12
Do planowanego wjazdu na autostradę 22
Do portu morskiego 300
Do granicy zachodniej (Słubice)-Niemcy 182
Do granicy południowej (Jakuszce)-Czechy 253
Do granicy wschodniej (Terespol)-Białoruś 473
Do granicy wschodniej (Bezledy-Rosja 380
Do granicy wschodniej(Medyka)-Ukraina 584
Do portu lotniczego w Poznaniu 30