Konferencja “Efektywność energetyczna a jakość powietrza”

logo_wfosigw_kolor

Zmiana formuły konferencji pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”

Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. wraz ze spotkaniem szkoleniowo-informacyjnym nt. efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Spotkanie odbędzie się na terenie centrum konferencyjnego Międzynarodowych Targów Poznańskich, w Sali Niebieskiej Holu Wschodniego.

Podczas spotkania omówione zostaną działania dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w istniejących budynkach oraz Program Priorytetowy Czyste Powietrze, wraz ze szczegółowym objaśnieniem sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie, kontroli realizacji przedsięwzięć oraz rozliczenia umowy o dofinansowanie. Poruszone zostaną także kwestie stanu jakości powietrza województwa wielkopolskiego oraz źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Dodatkowo, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wygłosi prelekcję „Edukacja dla bezpieczeństwa jako element zapobiegania zagrożeniom pożarowym i ekologicznym w Wielkopolsce”. Na konferencję zaprasza się zarówno przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak i mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest odesłanie załączonej do Agendy Karty Zgłoszenia do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00 na adres mailowy: izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl lub marta.jankowska@wfosgw.poznan.pl.