Współpraca oświatowa

Pobierz prezentacje:

Historia kontaktów
Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Majaw Pobiedziskach Letnisku
ze Szkołą Realną w Marktheidenfeld

Nadrzędnym celem współpracy polsko – niemieckiej było stworzenie warunków do nawiązania przyjaźni, bezpośredniego komunikowania się oraz budowania nowych doświadczeń w trakcie wykonywania przyjętych wspólnych zadań. W realizację zadań oraz programów edukacyjnych wizyt w kolejnych etapach wymiany włączyła się cała społeczność szkolna oraz władze samorządowe gminy.

Dzięki nawiązanej współpracy między naszymi szkołami ogromnie wzrosła motywacja do nauki języka niemieckiego oraz zainteresowanie krajem sąsiada. Przyczyniliśmy się w znacznym stopniu do złamania stereotypów i uprzedzeń, stworzyliśmy warunki do kontynuowania nawiązanych przyjaźni. Dzięki wzajemnym kontaktom kształtujemy intelekt, osobowość i postawy młodych ludzi, ukazujemy młodzieży efekty współdziałania szkoły, rodziców i władz samorządowych, poszerzamy ich horyzonty, kształtujemy postawę otwartości i tolerancji.1. 01.11.2004r. – wizyta przygotowawcza wicedyrektora Szkoły Realnej z Marktheidenfeld pana Ewalda Kohlera w Zespole Szkół  im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku oraz Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska

2. Maj 2005r. – wizyta delegacji gminy Pobiedziska z Panem Burmistrzem Michałem Podsadą w  Marktheidenfeld w celu ustalenia programu współpracy między miastami oraz omówienia pierwszego etapu wymiany uczniowskiej.
3. Pierwsza edycja wymiany pt. „ Walory turystyczne regionu”
W okresie od 24-29.04.2006r. grupa uczniów (17 osób) ze Szkoły Realnej z Marktheidenfeld wraz z nauczycielami gościła w naszej szkole i u polskich rodzin. Celem pierwszej edycji wymiany było wykonanie prospektu multimedialnego, ukazującego walory turystyczne regionu, który miał zachęcić mieszkańców obu gmin (Pobiedziska – Marktheidenfeld) do wzajemnych wizyt w ramach partnerstwa miast.

09-14.10. 2006r. – Kilka miesięcy później, jesienią odbyła się rewizyta – 20 uczniów naszej szkoły z nauczycielami wyjechało do Marktheidenfeld na tygodniowy pobyt.

4. 28.06.-21.07.2007r. – udział delegacji, przedstawicieli władz samorządowych oraz placówek oświatowych w obchodach 750-lecia nadania praw miejskich Pobiedziskom, podpisanie pierwszej części umowy o partnerstwie miast.

5. 06.12.-10.12.2007r. – udział delegacji – dyrektora Zespołu Szkół, nauczycielki języka niemieckiego oraz pracownika biblioteki w Festynie Bożonarodzeniowym w Marktheidenfeld; promocja gminy Pobiedziska, rozwijanie przyjaznych kontaktów z niemieckim partnerem.

6. Druga edycja wymiany pt. „System edukacji w Polsce i Bawarii”
Dwa lata później – od 14 – 19.04.2008r. w podobny sposób odbyła się druga edycja obustronnej wymiany, w której w sumie wzięło udział 20 uczniów z Marktheidenfeld i 20 uczniów z Pobiedzisk z nauczycielami.  Tematem drugiego etapu wymiany było porównanie systemu szkolnictwa oraz poznanie życia szkolnego w Polsce i Bawarii.
30.09 – 04.10. 2008r. – rewizyta uczniów Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku w Szkole Realnej w Marktheidenfeld.

7. 22.07.-26.07.2009r.Wyjazd gimnazjalistów i licealistów wraz z zespołem „Wiwaty” do Marktheidenfeld. Zaprezentowanie programu artystycznego na festynie „Marktheidenfeld jest kolorowy”, ukazującym kulturowość partnerskich miast.

8. Trzecia edycja wymiany pt. „Co nas łączy, co nas różni w sporcie?”
11.10.-16.10.2010r. – wizyta 19 uczniów i ich opiekunów ze Szkoły Realnej w
Marktheidenfeld w Zespole Szkół  w Pobiedziskach Letnisku.
Myślą przewodnią towarzyszącą wymianie były podobieństwa i różnice
uprawianych dyscyplin sportowych przez młodzież zaprzyjaźnionych szkół.
19.04.-24.04.2010r. –rewizyta 19 uczniów Zespołu  Szkół w Pobiedziskach
Letnisku  w Szkole Realnej w Marktheidenfeld.Obecnie przygotowujemy się już do czwartej edycji wymiany, którą planujemy na wiosnę i jesień 2012 roku. Serdecznie zapraszamy rodzicóworaz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą do współpracy w celu ustalenia zakresu zadań wzajemnych kontaktów. Chętnie skorzystamy z Państwa pomysłów i sugestii i wspólnie stworzymy program wymiany, którego realizacja przyniesie wiele korzyści dla szkoły i gminy oraz sprawi dużo radości naszej młodzieży oraz zachęci do podejmowania dalszych ambitnych przedsięwzięć.

Wiesława Smalarz
(dyrektor Zespołu Szkół)