Rekrutacja do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka prowadzi rekrutację na 2 stanowiska –  do działu finansowo–księgowego oraz do działu organizacyjnego: