Kamień Dąbrówki

Kamień Dąbrówki
W Pobiedziskach na rozwidleniu ulic Czerniejewskiej i Klasztornej usytuowano kamień upamiętniający Księżną Dąbrówkę, która przyczyniła się do krzewienia chrześcijaństwa w Polsce oraz wzmocnienia pozycji średniowiecznego państwa Mieszka I w Europie. Pod odlanym wizerunkiem Dąbrówki umieszczono napis „Matce Chrzestnej Narodu Polskiego Mieszkańcy Ziemi Pobiedziskiej”.