Kościół Farny

Kościół p.w. Św. Michała Archanioła

Najcenniejszym zabytkiem Pobiedzisk jest Kościół p.w. Św. Michała Archanioła należący do najstarszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce. Powstał on na przełomie XIII i XIV wieku. Mimo wielu zniszczeń i przeróbek, w swoim zasadniczym kształcie przetrwał do dziś. W klasycystycznym ołtarzu głównym z początku XIX w znajduje się obraz św. Michała Archanioła z 1621 r

Poza tym na uwagę zasługują: rzeźby Matki Boskiej Bolesnej z II połowy XV w., epitafia księdza Stanisława Grotha i Mieczysława Jackowskiego z XIX w. (syna Maksymiliana). Na zewnętrznych murach kościoła znajduje się ponad 1000 zagadkowych dołków, które powstały prawdopodobnie w XIV-XVI wieku podczas używania tzw. świdrów ogniowych do rytualnego krzesania ognia w trakcie wielkosobotnich obrzędów, charakterystycznych dla późnego średniowiecza.W sąsiedztwie kościoła znajduje się drewniana dzwonnica zbudowana w XIX w. W niej mieszczą się cztery dzwony: najmniejszy św. Marcin z 1895 r., średni św. Józef z 1894 r., większy św. Walenty z 1894 r. oraz największy Kazimierz Odnowiciel o wadze 1 100 kg. Ostatni z nich został ufundowany przez mieszkańców Pobiedzisk w 1998 r. dla uczczenia 950-lecia istnienia Pobiedzisk. Zastąpił on najstarszy uszkodzony dzwon ofiarowany św. Michałowi z 1845 r., który w chwili obecnej ustawiony jest w pobliżu budowli.