Kościół w Węglewie

Kościół p.w. Św. Katarzyny w Węglewie
Świątynia powstała w 1818 r. i jest przykładem drewnianego budownictwa sakralnego.  W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej zwanej Panią z Wyspy. Tradycja ustna trwająca do dziś podaje, że obraz NMP w wizerunku Pani z Wyspy u zarania parafii węglewskiej przybył ze świątyni lub kaplicy Ostrowa Lednickiego – piastowskiej wyspy. Kilka lat temu kościół został gruntownie odnowiony i dzisiaj robi wspaniałe wrażenie. W sąsiedztwie świątyni znajduje się grób rodziców prof. Józefa Kostrzewskiego – badacza m.in. Biskupina, zwanego „ojcem polskiej archeologii”.

Strona internetowa Parafii