Odnowiciel

Pomnik Kazimierza Odnowiciela

Ziemia Pobiedziska jest piękna nie tylko pięknem krajobrazu ale także przemawia bogatą historią dziejów, bo jak powiedział nasz wielki rodak Jan Paweł II … stąd się Polska zaczęła od Mieszka i Chrobrego..” a my dodajemy Kazimierza – założyciela naszego miasta.
Ten wielki  władca, którego panowanie przypadło na jeden z najbardziej tragicznych okresów  w naszych dziejach udowodnił, że można pokonać wszystkie trudności, jeżeli potrafi się właściwie pokierować społeczeństwem i stworzyć mu warunki do działania, poprzez mądre prawo, zapewnienie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. To właśnie jemu potomni nadali przydomek Odnowiciel, a kronikarz Gall Anonim napisze, że „zdobył zwycięstwo, pokój i cały kraj.”
Te słowa zostały umieszczone na cokole jedynego pomnika Kaziemierza Odnowiciela, który stoi na skwerze przed budynkiem Zespołu Szkół w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej. Społeczeństwo naszej ziemi zachowało w swej wiernej pamięci postać tego władcy, który nadał w 1048 roku niewielkiej osadzie nazwę wywodzącą się od starosłowiańskiego słowa „pobieda” (zwycięstwo). Jest ona związana ze zwycięską bitwą, którą stoczył książę Kazimierz w okolicach Pobiedzisk ze zbuntowanym namiestnikiem Mazowsza – Masławem. W dowód wdzięczności nasi przodkowie umieścili jego postać na prawym polu herbu miasta, herbu który należy do najstarszych herbów miast polskich.
Miasto przez blisko dwa wieki rozwijało się w oparciu o „prawo polskie” nadane mu przez Kazimierza.