Pomnik Św. Wojciecha

Pomnik Św. Wojciecha, który stoi przy kościele p.w. Św. Katarzyny w Węglewie ufundowany został przez parafian jako wotum dziękczynności za 2000 lat chrześcijaństwa, 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 735 lat istnienia parafii w Węglewie oraz 10 lat pielgrzymowania szlakiem NMP z Węglewa na Ostrów Lednicki. Pomnik przedstawia postać patrona polski z charakterystycznym dla tego świętego symbolem – łodzią.