Rynek

Rynek miasta

Do zabytków zaliczana jest także zabudowa rynku miejskiego pochodząca z XIX-tego w.  Rynek miasta to plac na planie kwadratu, który posiada na swych obrzeżach zabytkową zabudowę, charakterystyczną dla XIX-wiecznego budownictwa małomiasteczkowego o cechach klasycystycznych. W Rynku w pobliżu kościoła św. Michała Archanioła znajduje się XVIII-wieczny, najstarszy w mieście dom mieszkalny, kryty łamanym dachem polskim oraz dwustuletnia robinia.