Wybrano sołtysów na nową 5-letnią kadencję

Dobiegły końca  Zebrania Wiejskie oraz Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla Letnisko Leśne, podczas których przeprowadzane były wybory Sołtysów, Zarządu Osiedla, Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnych.  Nowych przedstawicieli   wybrano  w dziewięciu Sołectwach: w Biskupicach, Górze, Kołacie, Kocanowie, Łagiewnikach, Wagowie, Wronczynie, Borowo Młyn oraz dla Osiedla Letnisko Leśne.      Wykaz SOŁTYSÓW kadencja 2019 – 2024