Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego – II tura wyborów.

4521637-wybory

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanych w Polsce w dniu 12 lipca 2020 r. informujemy, że osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie muszą złożyć wniosek w tej sprawie do Urzędu Gminy najpóźniej do jutra, tj. 30.06.2020r.    Wniosek w załączeniu.
OSOBY ZAREJESTROWANE DO GŁOSOWANIA W I TURZE NIE MUSZĄ REJESTROWAĆ SIĘ PONOWNIE.
Wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres niż ten, pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.
Jeśli chcesz głosować korespondencyjnie w innej gminie niż ta, w której jesteś w spisie wyborców –przed zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego, dopisz się do spisu wyborców w tej gminie.