Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

OSTRZEŻENIE O PRZYMROZKACH

2014-04-16 13:35:22


Ostrzegamy o możliwych przymrozkach nadchodzącej nocy do -20C (przy gruncie do -50C).


czytaj więcej

2014-04-14 16:02:17czytaj więcej

Zapraszamy na Euro Rugby do Pobiedzisk

2014-04-01 08:51:17
czytaj więcej

Brytyjskie starcie w Pobiedziskach

2014-04-14 16:04:07czytaj więcej

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego

2014-04-14 10:38:44


Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska uznając celowość zadania zamieszcza poniżej ofertę złożoną przez Fundację Scena Pobiedziska  w zakresie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na wsparcie realizacji zadania publicznego pt: „ZLOT STARYCH ROWERÓW”


czytaj więcej


Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014