Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

UWAGA AWARIA

2014-11-27 14:13:13


Z powodu awarii nieczynna jest część oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bugaj i Jerzykowo. Do znacznej części lamp doprowadzono już prąd. Trwają prace nad znalezieniem przyczyny awarii i całkowitym jej usunięciem.
Przepraszamy za utrudnienia.


czytaj więcej

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

2014-11-25 13:42:58


Postanowieniem Nr 283 z dnia 25 listopada 2014r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska na dzień 1 grudnia 2014r. , godz.16.00 - sala sesyjna UMiG Pobiedziska, ul.Kościuszki 4.
Zobacz treść postanowienia z Porządkiem obrad I sesji


czytaj więcej

Wyniki wyborów samorządowych 16.11.2014r.

2014-11-17 16:27:25W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów.

W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów:


Michał Podsada - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Pobiedziskiej

Dorota Nowacka - Komitet Wyborczy Wyborców Twoja Ziemia Pobiedziska

(Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pobiedziskach z dn. 17.11.2014 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska)


czytaj więcej

Wybory samorządowe 2014

2014-11-12 15:04:20ZOBACZ INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA:
- na burmistrza
- do Rady Powiatu
- do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
- do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

więcej informacji wyborczych przeczytać można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


czytaj więcej

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Michała Podsady

2014-10-30 22:00:16


Informuję, że w dniu 30.10.2014 r. podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska doszło do incydentu, który wzburzył część Radnych i  obecne na Sali Sesyjnej osoby, w tym: dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, sołtysów oraz zgromadzonych gości.
W wolnych głosach Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka poinformowała, że we wtorek 28 października br. do Biura Rady przybył Mieszkaniec Pobiedzisk, który poprosił o udzielenie głosu na ostatniej Sesji Rady Miejskiej. Podczas wystąpienia Mieszkaniec ten  podał do publicznej wiadomości nieprawdziwe i godzące w moje dobre imię  informacje, na temat mojej, rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa. W tym miejscu ponownie podaję, że powyższa sprawa została już ostatecznie wyjaśniona w roku 2010, na dowód czego załączam kopię pisma Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 29.03.2010 r.

Tym samym, nie ma żadnych podstaw do uznania mnie za  tajnego i świadomego współpracownika organów bezpieczeństwa.
W związku z tym, rozważam podjęcie działań prawnych, zmierzających do skierowania sprawy na drogę sądową o naruszenie moich dóbr osobistych.Burmistrz

Michał Podsadaczytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014