logo

Zapraszamy do dyskusji publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lotniska w Bednarach, wraz ...