Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Michała Podsady

2014-10-30 22:00:16


Informuję, że w dniu 30.10.2014 r. podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska doszło do incydentu, który wzburzył część Radnych i  obecne na Sali Sesyjnej osoby, w tym: dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, sołtysów oraz zgromadzonych gości.
W wolnych głosach Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka poinformowała, że we wtorek 28 października br. do Biura Rady przybył Mieszkaniec Pobiedzisk, który poprosił o udzielenie głosu na ostatniej Sesji Rady Miejskiej. Podczas wystąpienia Mieszkaniec ten  podał do publicznej wiadomości nieprawdziwe i godzące w moje dobre imię  informacje, na temat mojej, rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa. W tym miejscu ponownie podaję, że powyższa sprawa została już ostatecznie wyjaśniona w roku 2010, na dowód czego załączam kopię pisma Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 29.03.2010 r.

Tym samym, nie ma żadnych podstaw do uznania mnie za  tajnego i świadomego współpracownika organów bezpieczeństwa.
W związku z tym, rozważam podjęcie działań prawnych, zmierzających do skierowania sprawy na drogę sądową o naruszenie moich dóbr osobistych.Burmistrz

Michał Podsadaczytaj więcej

OSTRZEŻENIE O SILNEJ MGLE

2014-10-30 14:43:36


Od godz. 20:00 dnia 30.10.2014 do godz. 08:00 dnia 31.10.2014 prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność poniżej 200 m.
Zobacz pełną treść komunikatu ostrzegawczego (kliknij tutaj)


czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY FERMY BROJLERÓW KURZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA

2014-10-23 13:56:35


Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach zamieszczona została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROŚ.6220.24.2014.MW z dnia 23.10.2014r. odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Kołatka, gmina Pobiedziska” (zobacz treść) oraz opublikowane zostało zawiadomienie-obwieszczenie informujące o wydaniu przedmiotowej decyzji (zobacz treść).


czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie podziału Sołectw

2014-10-13 16:34:20


 Zarządzenie burmistrza w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pobiedziska dotyczących podziału Sołectwa Stęszewko i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw:
 Pobierz tutaj - zarządzenie
Wniosek - pobierz


czytaj więcej

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pobiedziskach

2014-10-14 11:41:20


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Czas i miejsce organizacji dyżuru specjalisty ds. Funduszy Europejskich:
•    28 października 2014 r. (wtorek), godzina od 9.00 do 15.00,
•    Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach.


czytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014